svs-games.com

Ein cefndir

Rydym wedi gofalu’n dda am eich deunydd darlledu ers 1995.

Rydym yn arbenigwyr cysylltiadau lloeren sy’n pennu, dylunio, cynnal ac yn uwchraddio’n systemau ein hunain. Ni oedd y cwmni SNG cyntaf yn y DU i ddefnyddio technoleg ddigidol 100% o’r cychwyn, ac rydym yn parhau i arwain yn dechnolegol gan ddefnyddio’r dulliau darlledu Manylder Uwch diweddaraf. Mae gennym enw da heb ei ail am fod yn ddibynadwy ac am roi’r cwsmer yn gyntaf. Gofalwn fod y bobl fwyaf cymwys a mwyaf brwdfrydig ar leoliad i’ch cynorthwyo.

Rhowch gyfle i ni gystadlu am eich busnes fel y gallwch fanteisio ar wasanaeth cost-effeithiol a dibynadwy fydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi am eich holl waith caled. 


footer 

Gigatel Cyf. Glan y Don,
Dinas Dinlle, Caernarfon,
Gwynedd, LL54 5TW


+44 (0)1248 714713 information@gigatel.co.uk